A book is like a garden carried in the pocket.

Chinese Proverb

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Phải Làm Theo
ột chàng nọ đi ở rể. Khi đi, mẹ chàng căn dặn: « Con đi làm rể phải rán sức siêng năng, hễ cha vợ con làm gì con cũng làm theo, chớ có làm biếng nghe con ». Chàng ta đi ở nhà cha vợ.
Một hôm cha vợ đem cuốc ra sau vườn cuốc đất. Đinh ninh nhớ lời mẹ dặn, chàng ta hăm hở chạy ra, giựt lấy cuốc: « Ba để con làm cho ».
Người cha vợ đưa cuốc cho chàng ta, rồi chạy đi bứng cây. Chàng ta lại bỏ cuốc lật đật chạy lại: « Ba để con làm cho ».
Người cha vợ bực mình không nói gì, bỏ đi hái rau. Anh chàng lại chạy theo: « Ba để con làm cho ».
Người cha nổi giận đi về, chẳng may đi ngang bụi tre, cái khăn bịt đầu để vướng lên cành rào. Anh chàng rể thấy thế, liền cởi khăn của anh ra máng trên cành tre rồi về. Đỏ mặt tía tai, ông cha vợ trở vào nhà quát mắng bà mẹ vợ: « Đồ ngu, kén rể gì mà quí hóa như vậy? »
Thế là hai ông bà cãi nhau. Lời qua tiếng lại ông ta nổi đóa đạp cho bà vợ một cái. Thấy thế, anh rể cũng làm theo: « Đồ ngu, kén rể cái gì mà quí hóa như vậy? »
Rồi anh chạy lại giơ thẳng cánh chân đạp cho bà mẹ vợ một cái. Bị trúng chỗ nhược, bà chết ngay tại trận. Án mạng xảy ra, việc này phải đưa lên quận. Quan quận cho bắt anh vào hỏi: « Đồ bất hiếu, sao mày lại đánh chết mẹ vợ? »
Anh ta kể lại đầu đuôi, và thuật lại lời mẹ dặn. Quan quận nghe xong, không biết xử trí làm sao, mà hễ hỏi đến thì nó trả lời: « Dạ quan lớn, khi con đi làm rể, mẹ con ở nhà dặn: « Hễ cha vợ làm gì, thì con phải làm nấy ».
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam