Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

 
 
 
 
 
Thái Tử Phi Thăng Chức Thái Tử Phi Thăng Chức - Tiên Chanh