Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

 
 
 
 
 
Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You) Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You) - Hồng Sakura