People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Aziz Nesin
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 830 / 14
Cập nhật: 2021-10-20 15:32:35 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tên Hămđi Biệt Hiệu Con Voi Đã Bị Bắt Như Thế Nào? Tên Hămđi Biệt Hiệu Con Voi Đã Bị Bắt Như Thế Nào? - Aziz Nesin Tên Hămđi Biệt Hiệu Con Voi Đã Bị Bắt Như Thế Nào?