You practice mindfulness, on the one hand, to be calm and peaceful. On the other hand, as you practice mindfulness and live a life of peace, you inspire hope for a future of peace.

Thích Nhất Hạnh

Download ebooks
Ebook "Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Thể loại: Tiểu Thuyết
Upload bìa: Lý Mai An
Số chương: 8
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2535 / 36
Cập nhật: 2015-12-15 07:35:22 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát - Nhiều Tác Giả Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát