Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Song Ngoại Song Ngoại - Quỳnh Dao Song Ngoại