Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

 
 
 
 
 
Rin À ! Len Yêu Rin Rin À ! Len Yêu Rin - Ly Rin À ! Len Yêu Rin