The worth of a book is to be measured by what you can carry away from it.

James Bryce

 
 
 
 
 
Tác giả: Syn
Thể loại: Tuổi Học Trò
Số chương: 36
Phí download: 5 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 422 / 0
Cập nhật: 2017-09-25 03:02:56 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Chương 24.5
ăng Hạo đứng trên ban công nhìn xuống dưới đã nhìn thấy hết mọi chuyện
-Em muốn tôi như trước? Vậy tại sao lại bắt tôi thành như thế này?._Lăng Hạo bẩm bẩm đôi mắt nhìn Tuyết San một cách yêu chiều
-Lại còn bảo muốn ếm bùa yêu vào tôi?._Lăng Hạo xoay người đi vào nhà nhớ lại lúc Tuyết San thì thầm vào tai cậu
--------------------------------------------
Bắt đầu từ đây sẽ có một sự thay đổi không thề nhẹ:)
Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh - Syn