Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

Download ebooks
Ebook "Nhóm câu hỏi thường dùng của nhà tuyển dụng. "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 336 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ó thể phân thành 5 nhóm câu hỏi: Các câu hỏi chung về công việc; Các câu hỏi về động cơ xin việc; Các câu hỏi về trình độ học vấn; Các câu hỏi về kinh nghiệm, tư chất; Các câu hỏi về lương, phúc lợi ?
Các câu hỏi chung về công việc
1. Hãy nói cho tôi biết về anh cùng những kinh nghiệm riêng.
2. Điều gì hấp dẫn anh chị đến với chúng tôi?
3. Anh biết những gì về chúng tôi?
4. Anh nghĩ rằng có thể làm gì cho chúng tôi?
5. Tại sao anh thấy có đủ điều kiện để làm công việc này?
Các câu hỏi về động cơ xin việc
1. Tại sao anh lại muốn đổi nơi làm việc?
2. Tại sao anh lại muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp?
3. Anh đã từng làm… Nguyên nhân nào khiến anh tham gia vào lĩnh vực đó?
4. Công việc hay định hướng nghề nghiệp lý tưởng của anh là gì?
5. Anh nghĩ mình sẽ làm gì trong 5 năm tới?
6. Nếu có toàn quyền tự do lựa chọn một lĩnh vực để sau đó rất thành công, anh chọn nghề gì?
Các câu hỏi về trình độ học vấn 1. Hãy kể về quá trình học tập của anh
2. Chuyên môn chính của anh là gì?
3. Anh có những bằng danh dự gì?
4. Anh và ghét môn học nào nhất?
5. Anh có được đào tạo gì liên quan đến vị trí đang nộp hồ sơ này chưa?
Các câu hỏi về kinh nghiệm,tư chất:
1. Anh có thể thỏa mãn công việc này như thế nào?
2. Anh có khả năng giúp chúng tôi cải tiến qui trình sản xuất của chúng tôi không?
3. Anh có những điểm mạnh và điểm yếu gì?
4. Trong những trách nhiệm anh đã từng trải qua, anh thích và ghét cái nào nhất?
5. Từ trước đến nay, ai là người có kinh nghiệm ảnh hưởng đến anh nhiều nhất?
6. Trách nhiệm lớn nhất anh từng đảm nhận từ trước đến nay là gì?
7. Anh từng được đám sát tối đa bao nhiêu người?
8. Tại sao anh thường xuyên thay đổi công việc như vậy?
9. Có bao giờ anh bị buộc thôi việc chưa?
10. Hãy kế một chuyện mà anh bị "sốc" nhất trong quá trình làm việc của anh?
11. Anh đã làm gì trong những giai đoạn trống như trong bản CV?
12. Sếp cũ của anh có điểm hạn chế gì không?
Các câu hỏi về lương, phúc lợi…
1. Anh đề nghị mức lương bao nhiêu?
2. Mức lương tối thiểu anh chấp nhận được là bao nhiêu?
3. Anh nghĩ tại sao anh đáng được hưởng mức lương cao như thế?
4. Mức lương cao nhất anh từng được nhận hàng tháng là bao nhiêu?
5. Chúng tôi chưa thể đáp ứng được mức lương anh đề nghị, nhưng trước mắt, anh có thể vui lòng với mức luơng thấp hơn được không?
6. Anh mong đợi mức thu nhập như thế nào trong vòng 5 năm tới.
Theo Kỹ năng quản lý
Nhóm câu hỏi thường dùng của nhà tuyển dụng. Nhóm câu hỏi thường dùng của nhà tuyển dụng. - Cẩm Nang Nghề Nghiệp