Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

 
 
 
 
 
Người Cá Người Cá - Alexander Romanovich Belyaev Người Cá