There is no such thing as a moral or immoral book; books are well written or badly written.

Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, 1891

Download ebooks
Ebook "Kỹ sư phần mềm "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 688 / 3
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ông việc
Các kỹ sư phần mềm nghiên cứu, thiết kế, phát triển và kiểm tra vận hành của các hệ thống điều khiển bằng phần mềm cùng các phần mềm phân phối và đáp ứng mạng làm việc.
Họ làm việc với các trình ứng dụng trong y khoa, công nghiệp, quân sự, thông tin liên lạc, hàng không vũ trụ, kinh doanh, khoa học và tin học thường thức.
Kỹ sư phần mềm thiết lập các thông số vận hành và lập công thức cũng như phân tích các yêu cầu đối với phần mềm.
Kỹ năng
Khả năng tạo ra các thông số chức năng và thiết kế kỹ thuật cho các nỗ lực phát triển là một kỹ năng cần thiết đối với kỹ sư phần mềm.
Họ phải có kỹ năng lập trình tốt, bao gồm sự thành thạo đối với các thể loại dữ liệu cũng như cấu trúc điều khiển và phải có khả năng phân tích và sắp xếp ưu tiên thông tin để đưa ra những đề nghị thích hợp.
Kỹ sư phần mềm cũng nên thành thạo trong việc sửa chữa các vấn đề phức tạp của chương trình và có thể sản xuất ra các tài liệu phần mềm chất lượng, bao gồm thông số yêu cầu, tài liệu thiết kế và kế hoạch kiểm nghiệm từng đơn vị.
Những kỹ năng quan trọng khác bao gồm giải quyết vấn đề và khả năng làm việc theo nhóm.
Học vấn
Bằng cấp bốn năm chuyên ngành tin học được yêu cầu đối với hầu hết các vị trí kỹ sư phần mềm.
Chứng nhận hoàn tất các khóa học về các trình ứng dụng phần mềm khác nhau cũng được gợi ý.
Các chương trình đào tạo có ở trường đại học cộng đồng, trường hướng nghiệp, học viện kỹ thuật và cả Lực lượng vũ trang.
Triển vọng
Nhu cầu đối với nghề này có thể sẽ tăng do các chương trình ứng dụng tin học tiếp tục mở rộng.
Sự tăng trưởng chủ yếu trong các dịch vụ tin học và xử lý dữ liệu, mà được dự báo là ngành công nghiệp mở rộng nhanh nhất trong nền kinh tế Hoa Kỳ.
Thái Hằng / HR Vietnam
Kỹ sư phần mềm Kỹ sư phần mềm - Cẩm Nang Nghề Nghiệp