Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Download ebooks
Ebook "Kỹ sư hóa học "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3105 / 19
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ông việc
Các kỹ sư hóa học giữ nhiệm vụ chuyển nguyên liệu thô thành sản phẩm có giá trị thông qua các quy trình hóa học, sinh hóa hoặc vật lý.
Những kỹ sư này làm việc trong ngành sản xuất, dược liệu, y tế, thiết kế và xây dựng, bột giấy và giấy, hóa dầu, xử lý thực phẩm, hóa chất chuyên ngành, vi điện tử, điện tử và vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học và sức khỏe môi trường và các ngành công nghiệp an toàn.
Họ dành nhiều thời gian để xác định tính chất hóa học và vật lý của chất liệu, nghiên cứu sản phẩm mới, chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật.
Kỹ năng
Kỹ sư hóa học phải hiểu biết thấu đáo về hóa học, bao gồm kỹ thuật hóa học, tổng hợp hóa học và kiểm tra trong phòng thí nghiệm.
Họ phải hết sức chú ý đến chi tiết, hiểu biết cách thiết kế cơ sở dữ liệu để tự trang bị nghiên cứu và phương pháp báo cáo kết quả nghiên cứu.
Học vấn
Bằng cử nhân trong ngành hóa học hoặc kỹ sư hóa học là yêu cầu chung.
Một số công việc cho kỹ sư hóa học đòi hỏi bằng Kỹ sư chuyên nghiệp. Kỹ sư chuyên nghiệp là kỹ sư đã có bằng do nhà nước cấp và bằng cấp đó cho thấy kỹ sư này đã hoàn tất một chương trình huấn luyện nhất định và thể hiện trình độ nhất định trong ngành.
Triển vọng
Ngành kỹ sư hóa học được dự đoán sẽ tăng trưởng cùng một mức độ với các ngành nghề khác. Tuy nhiên, con số công việc bỏ trống có lẽ sẽ ít hơn so với số sinh viên tốt nghiệp, do vậy cạnh tranh nghề nghiệp trong ngành này khá gay gắt.
Ngành công nghệ sinh học cũng cần đến các kỹ sư hóa học, điều này có thể giúp tăng cơ hội việc làm cho kỹ sư hóa học.
Thái Hằng / HR Vietnam
Kỹ sư hóa học Kỹ sư hóa học - Cẩm Nang Nghề Nghiệp