Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
 
 
Hoàng Tử Online Hoàng Tử Online - Kawi Hoàng Tử Online