The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
 
 
 
 
Tác giả: Justin Somper
Thể loại: Tiểu Thuyết
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: nhok2
Số chương: 37
Phí download: 5 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1536 / 23
Cập nhật: 2015-11-04 09:25:55 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Hải Tặc Ma Cà Rồng 1 - Quỷ Dữ Đại Dương Hải Tặc Ma Cà Rồng 1 - Quỷ Dữ Đại Dương - Justin Somper Hải Tặc Ma Cà Rồng 1 -  Quỷ Dữ Đại Dương