Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
 
Độc Thân, Cần Yêu Độc Thân, Cần Yêu - Trần Thu Trang Độc Thân, Cần Yêu