Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
 
 
 
 
Dì Tôi Là Một Teen Girl Dì Tôi Là Một Teen Girl - ZiZi.7