Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

 
 
 
 
 
Để Hôn Em Lần Nữa Để Hôn Em Lần Nữa - Trần Thu Trang Để Hôn Em Lần Nữa