Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
 
 
Tác giả: Minyu
Thể loại: Tuổi Học Trò
Số chương: 51
Phí download: 6 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 512 / 1
Cập nhật: 2017-09-25 04:27:16 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
...
âm trạng bất ổn:(
Các bạn nghĩ xem nên như thế nào?
Thứ nhất drop truyện này - - -
Thứ hai ình thời gian. Khá lâu nhưng sẽ viết lại.
Muốn nói chuyện với mình thế nào thì inb, đừng cmt rồi gây war nữa, mình mệt mỏi lắm rồi!
Có gì thắc mắc cứ inb mình.
Cảm ơn suốt thời gian qua ~ ~
~Thân ❤ MinyuXMWolf ♐
Cuộc Chiến Học Đường Cuộc Chiến Học Đường - Minyu