Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

 
 
 
 
 
Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu - Agatha Christie Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu