Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

 
 
 
 
 
Chỉ Có Thể Là Yêu Chỉ Có Thể Là Yêu - Hân Như Chỉ Có Thể Là Yêu