Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

 
 
 
 
 
Cà Phê Cùng Tony Cà Phê Cùng Tony - Tony Buổi Sáng Cà Phê Cùng Tony