Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
 
 
 
 
Tác giả: Lloyd Alexander
Thể loại: Tuổi Học Trò
Nguyên tác: Lê Minh Đức
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 21
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 88 / 10
Cập nhật: 2020-06-12 14:05:16 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Biên Niên Sử Xứ Prydain Tập 2 - Vạc Dầu Đen Biên Niên Sử Xứ Prydain Tập 2 - Vạc Dầu Đen - Lloyd Alexander Biên Niên Sử Xứ Prydain Tập 2 - Vạc Dầu Đen