Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

 
 
 
 
 
Ác Quỷ Của Em Ác Quỷ Của Em - linhchiduong Ác Quỷ Của Em