It's so amazing when someone comes into your life, and you expect nothing out of it but suddenly there right in front of you, is everything you ever need.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Việt Hữu Tao Động (Ung Báo, Xích Đạo Tấn 14-11) - 越有騷動(邕報赤道訊十一月十二日)
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
越有騷動(邕報赤道訊十一月十二日)
 
寧死不甘奴隸苦
義旗到處又飄揚
可憐余做囚中客
未得躬親上戰場
 
Việt hữu tao động (Ung báo, Xích đạo tấn 14-11)
 
Ninh tử, bất cam nô lệ khổ,
Nghĩa kỳ đáo xứ hựu phiêu dương;
Khả liên dư tố tù trung khách,
Vị đắc cung thân thướng chiến trường.
 
Việt Nam có bạo động (Tin Xích đạo, báo Ung Ninh 14-11)
 
Thà chết chẳng cam nô lệ mãi,
Tung bay cờ nghĩa khắp trăm miền;
Xót mình giam hãm trong tù ngục,
Chưa được xông ra giữa trận tiền.