Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

Thơ Xem Nhiều
 
 
Thơ theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Danh Mục Thơ
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info