Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

 
Basic Music Theory-How to Read, Write and Understand Written Music (Jonathan Harnum)

Tác giả: Jonathan Harnum
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 5.1 M
No of Page: 1