Love, like a mountain-wind upon an oak, falling upon me, shakes me leaf and bough.

Sappho

Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bài hát theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Danh mục
Tác giả - số tác phẩm
Jack (1)Jaykii (1)Jgkid (1)
Jj Lin (1)
Joanna (1)

Julie (5)

Jurain (1)Jyp (1)

Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info