Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Leo Buscaglia

Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bài hát theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Danh mục
Tác giả - số tác phẩm
Harley (1)
Henry (1)


HNTT (3)


Honey (1)

Hozier (1)
Huy Du (1)Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info