Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 56
Lật Ngược Tình Thế
 
 
--- 133 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->