He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 32
Kẻ Mạo Danh
 
 
--- 131 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->