Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin FranklinBạn cần login để xem nội dung trang này.