Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah WinfreyBạn cần login để xem nội dung trang này.