Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều


Bạn cần login để xem nội dung trang này.