Thất bại thực sự duy nhất chính là không dám khởi sự.

Harold Blake WalkerBạn cần login để xem nội dung trang này.