Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward SimmonsBạn cần login để xem nội dung trang này.