Love, like a mountain-wind upon an oak, falling upon me, shakes me leaf and bough.

Sappho

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều


Bạn cần login để xem nội dung trang này.