Bạn không thể tạo dựng thanh thế bằng những gì bạn SẼ làm.

Henry Ford

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách thể loại Tiểu Thuyết
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả