Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách thể loại Tiểu Thuyết
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả