The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Tuyết Nhung
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả