Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Tuyết Nhung
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa