Mỗi con người có 03 loại tính cách: tính cách anh ta phô bày, tính cách anh ta có, và tính cách anh ta nghĩ anh ta có.

Alphonse Karr

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Trần Thị Bảo Châu
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả