Bread of flour is good; but there is bread, sweet as honey, if we would eat it, in a good book.

John Ruskin

 
 
 
 
 
 
 
Chatbox - beta
 
 
Sách của tác giả Quỳnh Dao
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa