Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Quỳnh Dao
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả