Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Quỳnh Dao
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả