However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Quỳnh Dao
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả