People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Quỳnh Dao
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa