Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Thơ theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF http://isach.info