Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All Falls Down
Sáng tác: Alan Walker
Lời nhạc Alan Walker: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hat's the trick? I wish I knew
I'm so done with thinking through all the things I could've been
And I know you wonder too
All it takes is that one look you do and I run right back to you
You cross the line and it's time to say F you
 
What's the point in saying that when you know how I'll react?
You think you can just take it back, but shit just don't work like that
You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad
Guess I'm stuck with you, and that's that
 
'Cause when it all falls down, then whatever
When it don't work out for the better
If it just ain't right, and it's time to say goodbye
When it all falls down, when it all falls down
I'll be fine, I'll be fine
You're the drug that I'm addicted to
And I want you so bad, but I'll be fine
 
Why we fight? I don't know
We say what hurts the most
Oh, I tried staying cold, but you take it personal
All these firing shots and making ground
It's way too hard to cope, but I still can't let you go
 
'Cause when it all falls down, then whatever
When it don't work out for the better
If it just ain't right, and it's time to say goodbye
When it all falls down, when it all falls down
I'll be fine, I'll be fine
You're the drug that I'm addicted to
And I want you so bad, but I'll be fine
 
I'll be fine, fine...
 
'Cause when it all falls down, then whatever (Then whatever, babe)
When it don't work out for the better (For the better)
If it just ain't right, and it's time to say goodbye
When it all falls down (When it all, when it all)
When it all falls down (When it all falls down)
I'll be fine (Fine, fine, fine), I'll be fine (I'll be fine)
You're the drug that I'm addicted to and I want you so bad
But I'll be fine (I'll be fine), and that's that