Bread of flour is good; but there is bread, sweet as honey, if we would eat it, in a good book.

John Ruskin

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 37
Sôn Đô Ku Bị Mất Tích
 
 
--- 130 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->