It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 37
Sôn Đô Ku Bị Mất Tích
 
 
--- 130 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Bảy Viên Ngọc Rồng Bảy Viên Ngọc Rồng - Akira Toriyama