The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely something worth waiting.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Giông Tố
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Giông Tố Giông Tố - Vũ Trọng Phụng