Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giáo Trình Giáo Dục Phát Triển
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Giáo Trình Giáo Dục Phát Triển Giáo Trình Giáo Dục Phát Triển - Nguyễn Thị Oanh