The act of love . . . is a confession. Selfishness screams aloud, vanity shows off, or else true generosity reveals itself.

Albert Camus

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giao Thừa
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Hướng Dương
 

Giao Thừa Giao Thừa - Nguyễn Ngọc Tư