A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giao Thừa
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Hướng Dương
 

Giao Thừa Giao Thừa - Nguyễn Ngọc Tư