I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giao Thừa
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Hướng Dương
 

Giao Thừa Giao Thừa - Nguyễn Ngọc Tư