Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thu Hiền
 

Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại - Phạm Trung Nghĩa