In order to heal others, we first need to heal ourselves. And to heal ourselves, we need to know how to deal with ourselves.

Thích Nhất Hạnh

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thu Hiền
 

Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại - Phạm Trung Nghĩa